dr inż. Przemysław Łukasz Kowalczewski

Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Krótko o mnie

Doktor nauk roliczych z zakresu technologii żywności i żywienia (Ludzie Nauki OPI). Nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zajmuję się tematyką żywności prozdrowotnej dla osób z nieswoistymi zapaleniami jelit, jak również nowotworami przewodu pokarmowego oraz szeroko pojętą technologią zbóż.

Jestem członkiem amerykańskiego towarzystwa naukowego Institute of Food Technologists w Chicago oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Kilka ważnych dat

2016 - Uzyskany stopień doktor nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia.
Rozprawa doktorska: Charakterystyka soku z ziemniaka jako sładnika żywności prozdrowotnej.

2011 - Uzyskany stopień magistra: technologia żywności i żywienia człowieka.
Praca magisterska: Separacja i charakterystyka bioaktywnych składników czarnej marchwi i ziemniaka

2010 - Uzyskany stopień inżyniera: technologia żywności i żywienia człowieka

Doradztwo żywieniowe

[w przygotowaniu]

[w przygotowaniu]

Działalność naukowa

Publikacje

[w przygotowaniu]

Patenty

[w przygotowaniu]

Zgłoszenia patentowe

[w przygotowaniu]

Bioaktywna żywność

[w przygotowaniu]

Dydaktyka

[w przygotowaniu]

Konsultacje dla studentów

Poniedziałek: 10:00 - 10:30
Środa: 12:00 - 12:30
Piątek: 16:00 - 17:00
Konsultacje odbywają się w pokoju 315 (WNoŻiŻ)

[w przygotowaniu]

Skontaktuj się ze mną!

Sprawy naukowe, oferta technologiczna, konsultacje:

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dorzadztwo żywieniowe, konsultacje żywieniowe