dr inż. Przemysław Łukasz Kowalczewski

Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Krótko o mnie

Doktor nauk roliczych z zakresu technologii żywności i żywienia (Ludzie Nauki OPI). Nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zajmuję się tematyką żywności prozdrowotnej dla osób z nieswoistymi zapaleniami jelit, jak również nowotworami przewodu pokarmowego oraz szeroko pojętą technologią zbóż.

Jestem członkiem amerykańskiego towarzystwa naukowego Institute of Food Technologists w Chicago oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Kilka ważnych dat

2016 - Uzyskany stopień doktor nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia.
Rozprawa doktorska: Charakterystyka soku z ziemniaka jako sładnika żywności prozdrowotnej.

2011 - Uzyskany stopień magistra: technologia żywności i żywienia człowieka.
Praca magisterska: Separacja i charakterystyka bioaktywnych składników czarnej marchwi i ziemniaka

2010 - Uzyskany stopień inżyniera: technologia żywności i żywienia człowieka

Dorobek naukowy

Pełen spis publikacji naukowych dostępny na portalu ResearchGate oraz na ORCID.

Publikacje

Triticale extrudates – changes of macrostructure, mechanical properties and molecular water dynamics during hydration
Journal of Cereal Science, 2017, DOI: 10.1016/j.jcs.2017.03.002

Pasta Fortified with Potato Juice: Structure, Quality and Consumer Acceptance
Journal of Food Science, 2015, DOI: 10.1111/1750-3841.12906

Finely comminuted frankfurters fortified with potato juice – Quality and structure
Journal of Food Engineering, 2015, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.05.016

Separacja antocyjanów z owoców aronii, czarnego bzu, czarnej porzeczki i korzenia czarnej marchwi za pomocą chromatografii preparatywnej
ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, DOI: 10.15193/zntj/2015/103/086

Pozyskiwanie antocyjanów z owoców aronii, czarnego bzu, czarnej porzeczki i korzenia czarnej marchwi metodą ekstrakcji
ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, DOI: 10.15193/zntj/2015/102/080

Type IV resistant starch increases cecum short chain fatty acids level in rats
Acta biochimica Polonica, 2014, 61(1):109-114

Patenty

Makaron i sposób wytwarzania makaronu
Numer prawa wyłącznego: 222969

Napój i sposób wytwarzania napoju
Numer prawa wyłącznego: 225693

Danie obiadowe i sposób wytwarzania dania obiadowego
Numer prawa wyłącznego: 224188

Parówki i sposób wytwarzania parówek
Numer prawa wyłącznego: 222980

Pasztet i sposób wytwarzania pasztetu
Numer prawa wyłącznego: 222968

Pieczywo chrupkie i sposób wytwarzania pieczywa chrupkiego
Numer prawa wyłącznego: 222979

Przekąski ekstrudowane i sposób wytwarzania przekąsek ekstrudowanych
Numer prawa wyłącznego: 222978

Zgłoszenia patentowe

Sposób otrzymywania preparatu z soku ziemniaka oraz jego zastosowanie
Numer zgłoszenia patentowego: 406918

Dydaktyka

Konsultacje dla studentów odbywają się w pokoju 315 budynku WNoŻiŻ w podanych niżej dniach.


Poniedziałek: 10:00 - 10:30
Środa: 12:00 - 12:30
Piątek: 16:00 - 17:00

Na spotkanie proszę się wcześniej umówić za pomocą poczty e-mail.

Skontaktuj się ze mną!

Sprawy naukowe, oferta technologiczna, konsultacje:

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dorzadztwo żywieniowe, konsultacje żywieniowe